2016-09-14

Campido projektleder renovering av Strand Hotel

Fastigheten Måns Bock 6 ägs av fastighetsaktiebolaget Måns Bock 6 och inhyser Radisson Blu Strand Hotel som tillsammans utsett Campido som projektledare för ett omfattande renoverings och utvecklingsprojekt. Projektet omfattar tillskapandet av 20 nya rum samt renovering av befintliga 150 rum, nya möteslokaler, lobby och restaurang och bar. Renoveringen påbörjades i början av 2016 och har redan slutfört ca 40 rum, ny lobby och nya möteslokaler. Arbeten beräknas pågå tills 2018.

2016-07-05

Nytt avtal: Skärholmen Retail AB

Campido har tecknat avtal med Skärholmen Retail AB avseende fastighetsförvaltning för Skärholmens Centrum (SKHLM) och en del kringliggande fastigheter. Avtalet gäller 2 år med möjlighet till förlängning. Campido kommer bemanna uppdraget med en kontraktschef och 5 fastighets- och drifttekniker. Uppdraget startar den 1 augusti 2016 och för närvarande pågår överlämning från nuvarande operatör. För Campido innebär det att vi nu utökar vår verksamhet att även inkludera köpcentrum. Vi är mycket glada och stolta över att fått förtroendet av Skärholmen Retail AB, där vi nu kommer implementera Campido´s erfarenheter och kunskaper av förvaltning i kundnära, besöksintensiva och flexibilitetskrävande verksamheter. Det är vår fulla övertygelse och ambition att Campido skall bidra och medverka till en positiv utveckling av vår nya kunds kärnverksamhet.

2016-06-25

Campido ansvarar för förvaltningen av bostäderna vid Hotell Continental.

Campido har tecknat nytt avtal med Brf Orgelpipan avseende teknisk förvaltning. Brf Orgelpipan är unik genom sitt exklusiva läge ovanpå det nybyggda hotellet Scandic Continental på Vasagatan i Stockholm.

Vi är mycket glada och stolta över att fått förtroendet av Brf Orgelpipan, där vi nu kommer implementera Campido´s erfarenheter och kunskaper av teknisk förvaltning i moderna, exklusiva och krävande miljöer.

2016-04-03

Göran Petsén – Ny VD på Campido Fastighetsförvaltning

Göran Petsén tillträder sin tjänst den 1 maj. Göran har de senaste ca 15 åren varit verksam inom kollektivtrafiken, svenska järnvägsverksamheten och säkerhets-branschen vid bolagen Keolis, ISS Facility Services och Arriva. Han har haft olika ledande befattningar som innefattar bl.a. VD, Divisionsdirektör, HR direktör och säkerhetschef. Göran var bl.a. grundaren till Keolis bevakningsföretag Commuter Security Group, CSG AB. Vid dessa olika uppdrag har han genom olika trafikavtal och kontrakt även haft det övergripande ansvaret för förvaltningen av SL´s underhållsdepåer, stationsbyggnader och fordonsflottor.

Göran har förutom detta en tidigare yrkesbakgrund från Tullverket och Polisen, där han tjänstgjorde i totalt 15 år inom olika specialenheter och även i arbetsledande befattningar.

”Jag är mycket glad, hedrad och ödmjuk inför att fått styrelsens förtroende att leda och utveckla Campido´s verksamhet med dess medarbetare, kunder och partners in i en spännande framtid med många möjligheter och utmaningar”, säger Göran Petsén.

”Med Göran som lagledare kommer Campido att ta nästa steg i en mycket spännande utveckling. Med sin stora erfarenhet av att leverera tjänster på uppdrag och personalledning kommer Göran att ta Campido till nya höjder”, säger Fredric Landell, grundare av Campido.

Campido utför förvaltningstjänster på entreprenad. Campido tillhandahåller tjänster inom fastighetsdrift, teknisk förvaltning, ekonomisk förvaltning och projektledning. Bland annat har Campido specialiserat sig på fastighetsdrift och förvaltning av hotellfastigheter och har genom sitt unika koncept flera av Stockholms största hotell och landmärken som kunder idag. Campido står för öppenhet, flexibilitet och kompetens och är alltid beredda att anpassa oss när våra kunders verklighet förändras. Det är tryggt att vara kund till Campido.

Campido tar ett nytt uppfriskande grepp om fastighetsförvaltning och har en starkt växande organisation. Vi värdesätter viljan att ständigt förbättra vårt sätt att arbeta och ambitionen att växa med nya arbetsuppgifter. Campidos medarbetare har en lyhörd ledning och mycket stora möjligheter att påverka sin arbetssituation och Campidos framtid. –Vi utvecklas gemensamt.

2016-03-22

Jernhusen ny kund till Campido

Campido anlitas av Jernhusen för teknisk förvaltning och drift av fastigheten Stockholm Continental. Hotellet Scandic Continental öppnar den 1 april 2016 med ca. 400 rum och stora mötes- och konferensytor. Under april 2016 öppnas entréerna på Vasagatan och Klarabergsviadukten till stationsdelen så att resenärerna smidigt når tunnelbanan och Centralstationen via gången under Vasagatan. I gatuplan på stationsdelen finns restauranger och butiker.

Stockholm Continental blir den nära och inspirerande mötesplatsen mitt i Stockholm – ett helt nytt kvarter som inrymmer stationsentréer och hotell samt bostäder längst upp i huset. Huset och dess mix av funktioner och stora flöden av resenärer och hotellgäster kommer gjuta nytt liv i området och göra det mer attraktivt och tryggt.

Campido är stolta över att få uppdraget att förvalta ett av Stockholms nya landmärken och ta byggnaden från projektskede till förvaltningsskede tillsammans med Jernhusen, Scandic och Hops Management. Säger Fredric Landell, vd Campido.

2016-02-01

NoFo Hotel ny kund !

Med start den 1 februari har Campido tagit över fastighetsservice och drift på NoFo Hotel på Tjärhovsgatan 11. Hotellet är inrymt i en kulturminnesmärkt fastighets från 1700-talet som står under stadsmuseums beskydd.

Under det senaste året har hotellet genomgått en varsam totalrenovering och inrymmer idag 70 hotellrum. Det finns även planer på att bygga ytterligare en våning på fastigheten under kommande året och därmed utöka hotellet.

Campido ansvarar för hotellförvaltning och med detta nya uppdrag stärker Campido sin position som fastighetsdriftspartner på hotellmarknaden ytterligare