Våra kunder

Vi på Campido engagerar oss i våra kunders affär och förstår den. Vi är alltid beredda att förändra vår leverans efter förändrade omständigheter.

Vi redovisar öppet hur vi arbetar och hur vår affär ser ut. Våra medarbetare genomför fortlöpande kompetenshöjande utbildning så att rätt man eller kvinna, med rätt kompetens är på rätt plats. Ledorden för vår verksamhet är engagemang, flexibilitet, öppenhet och kompetens. Här kan du se ett urval av aktuella uppdrag.

grand-hotell

GRAND HÔTEL STOCKHOLM

Grand Hôtel är Skandinaviens ledande de luxe hotell med en lång och fascinerande historia. Grand Hôtel är ett välkänt landmärke i Stockholm och består av 300 rum och en yta på 48 000 kvadratmeter. På Grand Hôtel finns restaurangen Mathias Dahlgren, Cadierbaren och Verandan samt ett flertal festvåningslokaler där Vinterträdgården och Spegelsalen tillhör de mest kända.

På Grand Hôtel levererar Campido en komplett fastighetsavdelning. Uppdraget omfattar bland annat drift och underhåll av fastigheterna och deras tekniksystem, mindre ombyggnationer samt skötsel och reparation av såväl fast som lös utrustning. Campidos medarbetare svarar också för service till personal och gäster – till exempel reparation av personlig utrustning, extra telefonuppkopplingar eller omflyttning av inredning. Vi ingår dessutom i insatsstyrkan för brand och räddning och kan göra tillfälliga elinstallationer och dekor vid olika typer av evenemang.

www.grandhotel.se

investor

Investor

Investor är Skandinaviens största investmentbolag och är engagerat i ett antal företag såsom SEB, ABB och Atlas Copco. Därutöver bedriver Investor riskkapitalverksamhet i USA, norra Europa och Asien.

Campido förvaltar Investors fastighetsbolag, de helägda fastighetsbolagen AB Stockholm Saltsjön och AB Näckström. Fastighetsbeståndet innehåller till största del kontorsfastigheter men även bostäder och stora markområden.

www.investorab.com

Keolis

Vid Keolis verksamhet som en av de största operatörerna inom kollektivtrafik, både i Sverige och även internationellt,  har Campido förtroendet och uppdraget att förvalta och utveckla samtliga bussdepåer vid verksamheten i Stockholm. Campido driver verksamheten genom kontrakts- och arbetsledning samt flera drifttekniker som vid depåer och vissa knutpunkter säkerställer en väl fungerande verksamhet för vår kund. Vi ser vårt uppdrag som extra spännande då vi genom vår verksamhet vid Keolis bidrar till en stabil och pålitlig kollektivtrafik i Stockholmsregionen.

www.keolis.se